UlubioneKontakt
Yakaz  keyboard_arrow_right 
Praca  keyboard_arrow_right 
Predica LLC

37 ūüíľ Oferty pracy / Predica LLC

11 miesińôcy temu

.Net & azure project owner

favorite_borderzobacz
 • Owner
 • Wysokie Mazowieckie
 • Podlaskie

Join us now. Excellent growth and advancement opportunities. We are seeking an experienced and outstanding Owner. Join us in Wysokie Mazowieckie, Podlaskie. Predica LLC is one of the fastest growing companies in the country.

11 miesińôcy temu

Microsoft dynamics CRM developer

favorite_borderzobacz
 • Developer
 • L√≥dzkie

Click here! Being part of Predica LLC, you will have the opportunity to work with brilliant people and improve your skills as a Developer. Excellent growth and advancement opportunities. We are located in Lódzkie.

11 miesińôcy temu

Senior ios developer

favorite_borderzobacz
 • Senior Ios Developer
 • Warszawa
 • Mazowieckie

Click here! The ideal candidate will be passionate for the job. We are seeking an experienced and outstanding Senior Ios Developer. We are based in Warszawa, Mazowieckie. Predica LLC is a fast growing company.

ios
11 miesińôcy temu

Sharepoint and office 365 project owner

favorite_borderzobacz
 • Owner
 • Warszawa
 • Mazowieckie

Join us now. Predica LLC is a fast growing company in Warszawa, Mazowieckie. If you are looking for a career and not just a job, you’re in the right place! We are looking for a Owner.

11 miesińôcy temu

Senior test automation engineer

favorite_borderzobacz
 • Automation Engineer
 • Lublin
 • Lubelskie

Click here! Predica LLC is looking for you to work with them in Lublin, Lubelskie. Amazing opportunities for career progression. If you are interested in applying for a Automation Engineer position.

11 miesińôcy temu

Junior/Internship .net developer

favorite_borderzobacz
 • L√≥dzkie

Predica to miejsce gdzie nie bńôdziesz sińô nudziŇā. JeŇõli niedawno zaczńÖŇāeŇõ przygodńô z .NET, albo masz silnńÖ motywacjńô aby zaczńÖńá sińô uczyńá dobrze trafiŇāeŇõ

11 miesińôcy temu

Power bi developer

favorite_borderzobacz
 • Bi Developer
 • Lublin
 • Lubelskie

We’re hiring! Predica LLC is recruiting a Bi Developer. We focus on career development. This position is based in Lublin, Lubelskie.

it consulting
11 miesińôcy temu

Sharepoint and office 365 digital advisor

favorite_borderzobacz
 • Krak√≥w
 • MaŇāopolskie

Are you the one? Join us. Come join Predica LLC team in Krak√≥w, MaŇāopolskie. Excellent growth and advancement opportunities.

11 miesińôcy temu

.Net developer

favorite_borderzobacz
 • Developer
 • Warszawa
 • Mazowieckie

Apply now! Come work as a Developer for Predica LLC in Warszawa, Mazowieckie. We focus on career development.

it consulting
11 miesińôcy temu

Webcon specialist

favorite_borderzobacz
 • Specialist
 • L√≥dzkie

Now hiring. Environment with great opportunities. Come work as a Specialist at a growing company that offers great benefits. Join us in Lódzkie. Come work for Predica LLC.There’s never been a more exciting time to work for Predica LLC.

it consulting
11 miesińôcy temu

Support consultant

favorite_borderzobacz
 • Consultant
 • Warszawa
 • Mazowieckie

We’re hiring! Come join Predica LLC in Warszawa, Mazowieckie to work as a Consultant. If you are looking for a career and not just a job, you’re in the right place!

it consulting
11 miesińôcy temu

Junior data analyst

favorite_borderzobacz
 • Junior Data Analyst
 • L√≥dzkie

Join our team. Excellent growth and advancement opportunities. We are seeking an experienced and outstanding Junior Data Analyst. We are based in Lódzkie. Predica LLC is a fast growing company.

11 miesińôcy temu

.Net & azure digital advisor

favorite_borderzobacz
 • Krak√≥w
 • MaŇāopolskie

Join us now. Amazing opportunities for career progression. This position is based in Krak√≥w, MaŇāopolskie. Join Predica LLC now.

11 miesińôcy temu

It researcher

favorite_borderzobacz
 • Lublin
 • Lubelskie

Od poczńÖtku istnienia firmy naszym gŇā√≥wnym celem nie jest tylko wdroŇľenie samej technologii, ale r√≥wnieŇľ przeksztaŇācenie organizacji naszych Klient√≥w w

11 miesińôcy temu

CRM associate project owner

favorite_borderzobacz
 • Associate
 • Warszawa
 • Mazowieckie

Recruiting. Predica LLC is looking for a Associate. If you are looking for a career and not just a job, you’re in the right place! Join our beautiful office in Warszawa, Mazowieckie.

it consulting
11 miesińôcy temu

Junior IAM Consultant/IAM Consultant

favorite_borderzobacz
 • Lubliniec
 • ŇölńÖskie

Predica¬†to miejsce gdzie nie bńôdziesz sińô nudziŇā. Bńôdziesz miaŇā okazjńô wzińÖńá udziaŇā w projektach komercyjnych pod okiem doŇõwiadczonych developer√≥w :)¬†Ciekawi ludzie, nowatorskie podejŇõcie do projekt√≥w IT, elastyczne modele pracy i Ňõwietna atmosfera -‚Ķ

11 miesińôcy temu

Employee Matters and Payroll Junior Specialist

favorite_borderzobacz
 • Specialist
 • Lublin
 • Lubelskie

Start your career here. Predica LLC is looking for a Specialist to join them in Lublin, Lubelskie. Excellent growth and advancement opportunities.

medical careattendance dataconfidentialityorganizational skills
11 miesińôcy temu

Service Delivery Owner

favorite_borderzobacz
 • Owner
 • Lubliniec
 • ŇölńÖskie

Don't hesitate, apply now. Excellent growth and advancement opportunities. Interested in a Owner position? We are based in Lubliniec, ŇölńÖskie. Predica LLC is one of the fastest growing companies in the country.

monitoringbusiness developmentdatabasescontract pricing
11 miesińôcy temu

Identity Consultant

favorite_borderzobacz
 • Consultant
 • Lubliniec
 • ŇölńÖskie

We are looking for you. Predica LLC, a successful firm in Lubliniec, ŇölńÖskie, is seeking a Consultant to join our team of dedicated professionals. Environment with great opportunities.

azureiamsql serverc#
11 miesińôcy temu

Application Support Consultant

favorite_borderzobacz
 • Consultant
 • Lubliniec
 • ŇölńÖskie

Click here! Come join Predica LLC team in Lubliniec, ŇölńÖskie. If you are looking for a career and not just a job, you‚Äôre in the right place! We offer a role as a Consultant.

application supportit consultingitilmedical care
11 miesińôcy temu

IT Project Owner

favorite_borderzobacz
 • Owner
 • Warszawa
 • Mazowieckie

Contact a recruiter now! Predica LLC is a fast growing company in Warszawa, Mazowieckie. People are at the core of everything we do. Come work as a Owner at a growing company that offers great benefits.

medical caresqltechnical skillsdelivery
11 miesińôcy temu

Senior Android Developer

favorite_borderzobacz
 • Senior Android Developer
 • Warszawa
 • Mazowieckie

Join our team. Excellent growth and advancement opportunities. We are seeking an experienced and outstanding Senior Android Developer. We are located in Warszawa, Mazowieckie. Predica LLC is one of the fastest growing companies in the country.

scopingmedical careapiarchitecture
12 miesińôcy temu

Junior/Internship .NET Developer

favorite_borderzobacz
 • Warszawa
 • Mazowieckie

Predica¬†to miejsce gdzie nie bńôdziesz sińô nudziŇā. JeŇõli niedawno zaczńÖŇāeŇõ przygodńô z .NET, albo masz silnńÖ motywacjńô aby zaczńÖńá sińô uczyńá - dobrze trafiŇāeŇõ! Bńôdziesz miaŇā okazjńô wzińÖńá udziaŇā w projektach komercyjnych pod okiem doŇõwiadczonych develop‚Ķ

12 miesińôcy temu

WebCon Specialist

favorite_borderzobacz
 • Specialist
 • Lubliniec
 • ŇölńÖskie

Join us now. Predica LLC is recruiting a Specialist in Lubliniec, ŇölńÖskie. Amazing opportunities for career progression.

sqlc#.netjavascript
12 miesińôcy temu

Junior Data Analyst

favorite_borderzobacz
 • Junior Datum Analyst
 • Warszawa
 • Mazowieckie

Start your career here. People are at the core of everything we do. We are seeking an experienced and outstanding Junior Datum Analyst. Join our beautiful office in Warszawa, Mazowieckie. Predica LLC is a fast growing company.

scrumdatabasedeliverysaas
12 miesińôcy temu

IT Researcher

favorite_borderzobacz
 • Lublin
 • Lubelskie

Od¬†poczńÖtku¬†istnienia¬†firmy¬†naszym¬†gŇā√≥wnym¬†celem¬†nie¬†jest¬†tylko¬†wdroŇľenie¬†samej technologii, ale¬†r√≥wnieŇľ¬†przeksztaŇācenie¬†organizacji¬†naszych¬†Klient√≥w¬†w¬†prńôŇľnie rozwijajńÖce sińô przedsińôbiorstwa.¬†Podczas¬†10-cio¬†letniej¬†dziaŇāalnoŇõci,¬†szeroko¬†rozwinńôliŇõm‚Ķ

12 miesińôcy temu

Support Consultant

favorite_borderzobacz
 • Consultant
 • Warszawa
 • Mazowieckie

Are you the one? Join us. Predica LLC is recruiting a Consultant in Warszawa, Mazowieckie. Environment with great opportunities.

monitoringit consultingazuret-sql
12 miesińôcy temu

CRM Associate Project Owner

favorite_borderzobacz
 • Associate
 • Warszawa
 • Mazowieckie

Click here! Predica LLC is recruiting a Associate. We focus on career development. Located in Warszawa, Mazowieckie.

umlscrumcommunication skillsdelivery
12 miesińôcy temu

Power BI Developer

favorite_borderzobacz
 • Bi Developer
 • Lublin
 • Lubelskie

Contact a recruiter now! The ideal candidate will be passionate for the job. We offer a role as a Bi Developer. We are based in Lublin. Lubelskie. Predica LLC is one of the fastest growing companies in the country.

modellingpythondata modelsmedical care
12 miesińôcy temu

Senior Test Automation Engineer

favorite_borderzobacz
 • Automation Engineer
 • Lublin
 • Lubelskie

Find your dream job. A great company in Lublin, Lubelskie is seeking to add an eager Automation Engineer to their staff. Amazing opportunities for career progression. Predica LLC is hiring!

databasest-sqlazuresoftware testing
12 miesińôcy temu

SharePoint and Office 365 Digital Advisor

favorite_borderzobacz
 • WrocŇāaw
 • DolnoŇõlńÖskie

We‚Äôre hiring! Predica LLC is a fast growing company in WrocŇāaw, DolnoŇõlńÖskie. Excellent growth and advancement opportunities.

pre-salesmedical carehonestysolution sales
12 miesińôcy temu

.Net & Azure Digital Advisor

favorite_borderzobacz
 • WrocŇāaw
 • DolnoŇõlńÖskie

Find your dream job. Predica LLC is located in WrocŇāaw, DolnoŇõlńÖskie. We focus on career development - people are at the core of everything we do.

decision makingpocsolution salesconflict resolution
12 miesińôcy temu

Microsoft Dynamics CRM Developer

favorite_borderzobacz
 • Developer
 • Warszawa
 • Mazowieckie

Now hiring. Predica LLC, a successful firm in Warszawa, Mazowieckie, is seeking a Developer to join our team of dedicated professionals. Environment with great opportunities.

medical carecrmazure.net
12 miesińôcy temu

SharePoint and Office 365 Project Owner

favorite_borderzobacz
 • Owner
 • Warszawa
 • Mazowieckie

Recruiting. Predica LLC is recruiting a Owner in Warszawa, Mazowieckie. If you are looking for a career and not just a job, you’re in the right place!

javascriptproblem solvingpre-salessharepoint server
12 miesińôcy temu

Senior iOS Developer

favorite_borderzobacz
 • Senior Io Developer
 • Warszawa
 • Mazowieckie

Don't hesitate, apply now. Come work as a Senior Io Developer for Predica LLC. Environment with great opportunities. Our office is located in Warszawa. Mazowieckie.

apimedical carerequirements gatheringsales
12 miesińôcy temu

.Net & Azure Project Owner

favorite_borderzobacz
 • Owner
 • Wysokie Mazowieckie
 • Podlaskie

Join us now. Amazing opportunities for career progression. If you are a Owner, looking for the next step in your career then please apply now This position is based in Wysokie Mazowieckie. Podlaskie. Join Predica LLC now.

salestechnical analysiscommunication skills.net
12 miesińôcy temu

.NET Developer

favorite_borderzobacz
 • Developer
 • Kamienica Polska
 • ŇölńÖskie

Join us now. Come work as a Developer in Kamienica Polska, ŇölńÖskie. Environment with great opportunities. Predica LLC is hiring!

.netmedical careit consultingsales
Otrzymuj powiadomienia emailowe

PomoŇľemy Ci znaleŇļńá Ňõwietne okazje. Otrzymuj najlepiej dopasowane oferty pracy bezpoŇõrednio do swojej skrzynki odbiorczej

Otrzymuj powiadomienia emailowe

PomoŇľemy Ci znaleŇļńá Ňõwietne okazje. Otrzymuj najlepiej dopasowane oferty pracy bezpoŇõrednio do swojej skrzynki odbiorczej

UŇľywamy plik√≥w cookie, aby spersonalizowańá Twoje wraŇľenia. JeŇõli to Ci nie przeszkadza, przeglńÖdaj dalej. Wińôcej informacjiclose